گوسفند نر ۳۳کیلویی

حراج
vlaams1ewe

گوسفند نر ۳۳کیلویی

1,060,585ریال 1,050,585ریال

در دسترس بودن:

26 موجود در انبار

26 در انبار

 • وضعیت محصول

  • ریال
  • ریال
  • ریال
  • ریال

  فروش موارد اضافی گوسفند

  • -150000 ریال
  • -50000 ریال
  • -250000 ریال

ممکن است علاقه مند باشید

حراج

گوسفند نر۳۵کیلویی

0 کمتر از 5
6,650,000ریال 6,500,000ریال
حراج

گوسفند نر۵۳ کیلویی

0 کمتر از 5
1,060ریال 1,020ریال
حراج

گوسفندنر۴۰کیلویی

0 کمتر از 5
7,600,000ریال 7,450,000ریال
حراج

گوسفندنر۴۳کیلویی

0 کمتر از 5
8,170,000ریال 8,020,000ریال
X